Szukaj

Aktualności

Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich

W dniach 12-14 września 2012 roku w Legnicy odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich” pod wiodącym tematem KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI WIEJSKIEJ. Organizatorami konferencji byli: Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Oddział we Wrocławiu, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konferencja ma tradycje cyklicznych spotkań w odstępach 2-letnich organizowanych przez ośrodki naukowe kształcące specjalistów z zakresu urządzeń rolnych w Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie, Warszawie. Odbyła się ona pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką w zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zadań gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarach wiejskich oraz tematyki scaleń gruntów jako narzędzia w procesie modernizacji wsi i rolnictwa.

Konferencja oprócz referatów zaprezentowanych przez pracowników naukowych i praktyków z różnych instytucji i dyskusji obejmowała również warsztaty terenowe Zorganizowane one były  przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Poświęcono im  jeden cały dzień konferencji. Uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się w terenie z efektami prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego prowadzonymi przez DBGiTR na przykładzie  3 wsi województwa dolnośląskiego tj.: wieś Krajów, gmina Krotoszyce, wieś Nowa Wieś Złotoryjska, gmina Złotoryja, wieś Siedliska, gmina Miłkowice. Są to wsie, na których Starostowie powiatów legnickiego i złotoryjskiego przeprowadzili postępowanie scaleniowe z udziałem środków budżetu państwa i środków unii europejskiej. W warsztatach uczestniczyli również mieszkańcy wsi, którzy z uczestnikami seminarium podzielili się swoimi odczuciami i doświadczeniami z przeprowadzonego zabiegu scalenia gruntów na terenie swoich wsi.

Konferencja zakończyła się wspólnie wypracowanymi wnioskami co należy ulepszyć w dotychczasowej pracy naukowej i instytucjach pracujących na rzecz rolnictwa i wsi, aby proces rozwoju wsi mający na celu poprawę życia i pracy jej mieszkańców był procesem ciągłym i efektywnym.

 Więcej zdjęć z konferencji można znaleźć w galerii.