Szukaj

Aktualności

Zmiana numeru rachunku bankowego

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu informuje, że rachunek bankowy, na który należy przekazywać opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej ulegnie zmianie od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce : Ochrona gruntów rolnych