Szukaj

Prace scaleniowe

Scalanie gruntów rolnychDolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych realizuje zadania związane z opracowaniem projektów scalenia gruntów wsi. W ramach scalenia wykonywany jest pełen zakres prac geodezyjnych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów mających na celu przygotowanie obiektów do opracowania szczegółowego projektu scalenia gruntów. Projekty realizowane są przez zespół geodetów posiadających duże doświadczenie potwierdzone uzyskanymi uprawnieniami  zawodowymi  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii w zakresie  5 - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.  Obecnie projekty realizowane są wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym związanym z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w szczególności:

 • budowy  lub  przebudowy  wydzielanych  w  ramach  postępowania  scaleniowego  dróg  dojazdowych  do  gruntów rolnych  i  leśnych  oraz  dojazdów  do  zabudowań  poszczególnych  uczestników  scalenia,  w  tym  urządzenia przepustów,
 • korekty  przebiegu  oraz  poprawy  parametrów  technicznych  urządzeń  melioracji  wodnych  niezbędnych  do ułatwienia zagospodarowania gruntów,
 • działań  przystosowujących  grunty  nowo  wydzielonych  działek  do  podjęcia  na  nich  racjonalnych  prac agrotechnicznych,  w  tym  likwidacji  zbędnych  miedz  i  dróg  oraz  robót  rekultywacyjnych  umożliwiających  ich uprawę mechaniczną,
 • sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego.

Poniżej zamieszczamy mapkę z podziałem na powiaty, aby wyświetlić listę wykonanych scaleń wystarczy kliknąć na wybranym powiecie.

Powiat złotoryjski

Gmina Złotoryja

Nowa Wieś Złotoryjska

Prusice

Powiat dzierżoniowski

Gmina Dzierżoniów

Dobrocin

Piława Dolna

Powiat polkowicki

Gmina Chocianów

Szklary Dolne

Gmina Gaworzyce

Koźlice

Powiat legnicki

Gmina Krotoszyce

Krajów

Powiat świdnicki

Gmina Jaworzyna Śląska

Milikowice

Powiat górowski

Gmina Góra

Chróścina
Witoszyce

Gmina Niechlów

Naratów

Powiat wołowski

Powiat jaworski

Gmina Mściwojów

Mściwojów
Niedaszów

Obiekty realizowane w ramach PROW 2014-2020

 • Piława Dolna (powiat dzierżoniowski, gmina Dzierżoniów)

 • Prusice (powiat złotoryjski, gmina Złotoryja)

 • Naratów (powiat górowski, gmina Niechlów)

 • Tomkowice, Godzieszówek, Granica (powiat świdnicki, gmina Strzegom)

 • Niedaszów (powiat jaworski, gmina Mściwojów)

Obiekty zakończone w ramach PROW 2007-2013

 • Dobrocin (powiat dzierżoniowski, gmina Dzierżoniów) 


 • Chrościna (powiat górowski, gmina Góra)

 • Witoszyce (powiat górowski, gmina Góra)

 • Zbaków Dolny (powiat górowski, gmina Wąsosz)

 • Zbaków Górny (powiat górowski, gmina Wąsosz)


 • Mściwojów (powiat jaworski, gmina Mściwojów)

 • Szklary Dolne (powiat polkowicki, gmina Chocianów)

 • Koźlice (powiat polkowicki, gmina Gaworzyce)


 • Milikowice (powiat świdnicki, gmina Jaworzyna Śląska)


 • Krzydlina Mała (powiat wołowski, gmina Wołów)

 • Krzydlina Wielka (powiat wołowski, gmina Wołów)


 • Nowa Wieś Złotoryjska (powiat złotoryjski, gmina Złotoryja)

 

Obiekty zakończone w ramach SPO 2004-2006

 • Krajów (powiat legnicki, gmina Krotoszyce)