Szukaj

Aktualności

SGP zaprasza na szkolenie: Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - aspekty praktyczne

 Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line na temat:
Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - aspekty praktyczne

Szkolenie realizujemy tak samo jak nasze szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej do prezentacji materiału i kontaktu z uczestnikami szkolenia wykorzystujemy platformę ZoomMeeting. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe.

 


Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Sobieralski:
- doktor prawa, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek międzyresortowego zespołu ds. reformy KPA i ustawy egzekucyjnej, doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego, wykładowca na podyplomowych studiach egzekucji administracyjnej, autor komentarza do KPA oraz licznych artykułów dot. egzekucji administracyjnej, bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów podlegających KPA, autor wielu pozycji książkowych.

Temat szkolenia: Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - aspekty praktyczne
Szczegółowy program szkolenia:
• Zmiany w zakresie czynności wierzyciela,
• Zmiany w zakresie ogólnego postępowania egzekucyjnego,
• Opłata manipulacyjna po nowelizacji,
• Koszty postępowania egzekucyjnego – zmiany w zakresie kosztów,
• Egzekucja kosztów postępowania egzekucyjnego - po nowelizacji,
• Odpowiedzialność wierzyciela za koszty postępowania egzekucyjnego,
• Ulgi w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego,
• Znaczenie ustawy o finansach publicznych dla egzekucji administracyjnej - po nowelizacji,
• K.p.a. i jego wpływ na egzekucję administracyjną,
• Czynności „przedegzekucyjne” wierzyciela,
• Należności publicznoprawne i należności cywilnoprawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 60 i 66 ustawy),
• Przedawnienie należności publicznoprawnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych,
• Odpowiednie stosowanie przepisów kpa i Ordynacji podatkowej w postępowaniu egzekucyjnym,
• Podstawy prawne egzekucji administracyjnej (ich istnienie, ważność, prawidłowość i wykonalność) - decyzja, postanowienie, deklaracja, zgłoszenie, orzeczenie, przepis prawa,
• Zobowiązany a odpowiedzialny (reprezentacja, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo),
• Organ egzekucyjny,
• Upomnienie. Zasada zagrożenia,
• Tytuł wykonawczy - jego elementy i prawidłowość wypełniania,
• Tytuły wykonawcze pochodzące od państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego,
• Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym,
• Zażalenie,
• Skarga na czynności egzekucyjne i na przewlekłość postępowania egzekucyjnego,
• Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego,
• Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz dwóch egzekucji administracyjnych,
• Grzywna w celu przymuszenia,
• Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego.

Szkolenie odbędzie się 17 czerwca 2020 r. w godz. 9:30-15:30 na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us.
W dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy wpisać w adresie przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ZoomMeeting: https://zoom.us/

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem i odesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  .
Formularz jest dostępny również na stronie www.sgp.geodezja.org.pl/konferencje i szkolenia/szkolenia.
Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Płatności należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem na podany numer konta. W tytule przelewu prosimy wpisać: symbol szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia. Konieczne jest podanie dokładnego adresu email uczestnika. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo link do szkolenia oraz szczegółową instrukcję dalszych kroków dotyczących uczestnictwa w szkoleniu.

Koszt szkolenia : 200zł netto / osobę. (+ 23%VAT)
W przypadku finansowana szkolenia przez instytucję ze środków publicznych: w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.) lub w co najmniej 70% - zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.) istnieje możliwość zwolnienia z VAT po dostarczeniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT.
Oświadczenie należy dołączyć do zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, oraz autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia po szkoleniu), imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz fakturę VAT (zostaną wysłane pocztą lub w formie dokumentu elektronicznego na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).

Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać następujące wymagania sprzętowe:
§ Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
§ 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej),
§ System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS,
§ Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps).

Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Ursyn-Szantyr, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 502 024 298.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Tel./fax.: (+48) 71 347 14 16