Szukaj

Aktualności

Wyjaśnienia do rozporządzenia z dnia 9 listopad 2011

Główny Urząd Geodezji i KartografiiDnia 31 sierpnia 2012 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował komunikat zatytuowany: "Wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopad 2011". Komunikat poza wyjaśnieniami zawiera przykładowe wzory dokumentów i map mających bezpośredni związek z przepisami ww. rozporządzenia. Więcej na stronie GUGiK-u.