Szukaj

Ochrona gruntów rolnych

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu prowadzi finansowo - księgową obsługę opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej, wnoszonych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.).

Z dniem 31 grudnia 2010 r. zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zlikwidowany został Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, a wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji rolniczej stały się dochodami budżetu województwa.

 

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu informuje, że rachunek bankowy, na który należy przekazywać opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej ulegnie zmianie 
od dnia 15 luty 2019 roku na:

 

Santander Bank Polska S.A.


numer 30 1090 2398 0000 0001 4175 5036

 

 

Kontakt

telefon: 71 345 99 55, numer wewnętrzny: 804