Szukaj

Ochrona gruntów rolnych

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu prowadzi finansowo - księgową obsługę opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej, wnoszonych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.).

Z dniem 31 grudnia 2010 r. zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zlikwidowany został Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, a wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji rolniczej stały się dochodami budżetu województwa.

 

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu informuje, że rachunek bankowy, na który należy przekazywać opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej ulegnie zmianie 
od dnia 1 kwietnia 2016 roku na:

 

Getin Noble Bank S.A.
numer 18 1560 0013 2000 9872 7000 0003

 

Opłaty przekazywane do dnia 31 marca 2016 roku prosimy przekazywać na dotychczasowy rachunek prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. numer 13 1090 2398 0000 0006 0802 6776.

 

Kontakt

telefon: 71 345 99 55, numer wewnętrzny: 123
fax: 71 342 99 13