Szukaj

Projekty urządzeniowo-rolne wsi

Projekty urządzeniowo-rolneProjekty urządzeniowo-rolne wsi to opracowania, które swoim zasięgiem obejmują obszar wsi, szczegółowo opisując stan istniejący oraz kierunki wielofunkcyjnego rozwoju danej wsi ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. W projektach wskazywane są konieczne do wykonania zabiegi urządzeniowo-rolne, które mają na celu podniesienie efektywności gospodarowania na gruntach rolnych.

Stworzenie projektu urządzeniowo-rolnego wsi ma na celu wskazanie kierunków i możliwości zrównoważonego rozwoju opisywanego obszaru, dostosowanie do zróżnicowanych uwarunkowań przyrodniczych i przestrzennych wsi oraz wskazanie działań mających na celu ochronę środowiska. Gotowy Projekt, wraz z innymi opracowaniami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian zachodzących na wsi (np. Plan odnowy miejscowości), są materiałem pomocnym przy przeprowadzeniu kompleksowej przebudowy wsi. Mogą być one wykorzystane m. in. podczas wnioskowania o środki unijne na przeprowadzenie zapisanych działań.

Projekty urządzeniowo-rolne wsi opracowywane są przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu – jednostkę budżetową samorządu województwa, a zlecenie, przygotowywanie i realizację Projektów koordynuje Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.

Realizacja Projektu urządzeniowo-rolnego wsi to długotrwały i złożony proces, na który składają się prace terenowe oraz planistyczne. Poniżej wymienione są poszczególne etapy realizacji projektu:

  1. Prace przygotowawcze: skompletowanie materiałów wyjściowych, wywiad terenowy, zebrania wiejskie.
  2. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
  3. Wstępne opracowanie Projektu urządzeniowo-rolnego wsi.
  4. Konsultacje postanowień wstępnego opracowania z władzami Gminy, mieszkańcami wsi oraz przedstawicielami społeczności lokalnej.
  5. Ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo-rolnych, priorytetów.
  6. Zakończenie prac - opracowanie tekstowe i graficzne projektu.

Poniżej zamieszczamy listę obiektów, gdzie zostały zrealizowane Projekty urządzeniowo-rolne wsi:

OBIEKT  GMINA POWIAT
BOLESŁAWICE Jaworzyna Śląska świdnicki
BOŻKÓW Nowa Ruda kłodzki
BRUNÓW Chocianów polkowicki
CZERNINA Góra górowski
CZERNINA DOLNA Góra górowski
CZERNINA GÓRNA Góra górowski
GODZIESZÓWEK Strzegom świdnicki
GODZISZOWA Mściwojów jaworski
GRANICA Strzegom świdnicki
GRODZISZCZE Świdnica świdnicki
GRUDZA Mirsk lwówecki
KŁACZYNA Dobromierz świdnicki
KOZÓW Złotoryja złotoryjski
LUBIEL Wąsosz górowski
LUBORADZ Mściwojów jaworski
LUTOMIA DOLNA Świdnica świdnicki
LUTOMIA GÓRNA Świdnica świdnicki
MOJĘCICE Wołów wołowski
MOKRZESZÓW Świdnica świdnicki
NARATÓW Niechlów górowski
NIEDASZÓW Mściwojów jaworski
NIEDŹWIEDZICE Chojnów legnicki
OLSZANY Strzegom świdnicki
PIŁAWA DOLNA Dzierżoniów dzierżoniowski
PIOTROWICE ŚWIDNICKIE Jaworzyna Śląska świdnicki
PRUSICE Złotoryja złotoryjski
ROZTOCZNIK Dzierżoniów dzierżoniowski
SNOWIDZA Mściwojów jaworski
STANOWICE Strzegom świdnicki
STĘPIN Długołeka wrocławski
TARGOSZYN Mściwojów jaworski
TOMKOWICE Strzegom świdnicki
UCIECHÓW Dzierżoniów dzierżoniowski
WILKÓW Świdnica świdnicki
WŁÓKI Dzierżoniów dzierżoniowski
WYSKOK Złotoryja złotoryjski

W realizacji:

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Bolesławice [ Powiat: świdnicki, Gmina: Jaworzyna Śląska ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Bożków [ Powiat: kłodzki, Gmina: Nowa Ruda ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Brunów [ Powiat: polkowicki, Gmina: Chocianów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Czernina [ Powiat: górowski, Gmina: Góra ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Czernina Dolna [ Powiat: górowski, Gmina: Góra ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Czernina Górna [ Powiat: górowski, Gmina: Góra ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Godzieszówek [ Powiat: świdnicki, Gmina: Strzegom ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Godziszowa [ Powiat: jaworski, Gmina: Mściwojów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Granica [ Powiat: świdnicki, Gmina: Strzegom ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Grodziszcze [ Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Grudza [ Powiat: lwówecki, Gmina: Mirsk ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Kłaczyna [ Powiat: świdnicki, Gmina: Dobromierz ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Kozów [ Powiat: złotoryjski, Gmina: Złotoryja ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Lubiel [ Powiat: górowski, Gmina: Wąsosz ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Luboradz [ Powiat: jaworski, Gmina: Mściwojów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Lutomia Dolna [ Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Lutomia Górna [ Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Mojęcice [ Powiat: wołowski, Gmina: Wołów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Mokrzeszów [ Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Naratów [ Powiat: górowski, Gmina: Niechlów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Niedaszów [ Powiat: jaworski, Gmina: Mściwojów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Niedźwiedzice [ Powiat: legnicki, Gmina: Chojnów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Olszany [ Powiat: świdnicki, Gmina: Strzegom ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Piotrowice Świdnickie [ Powiat: świdnicki, Gmina: Jaworzyna Śląska ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Piława Dolna [ Powiat: dzierżoniowski, Gmina: Dzierżoniów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Prusice [ Powiat: złotoryjski, Gmina: Złotoryja ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Roztocznik [ Powiat: dzierżoniowski, Gmina: Dzierżoniów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Snowidza [ Powiat: jaworski, Gmina: Mściwojów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Stanowice [ Powiat: świdnicki, Gmina: Strzegom ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Stępin [ Powiat: wrocławski, Gmina: Długołęka ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Targoszyn [ Powiat: jaworski, Gmina: Mściwojów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Tomkowice [ Powiat: świdnicki, Gmina: Strzegom ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Uciechów [ Powiat: dzierżoniowski, Gmina: Dzierżoniów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Wilków [ Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Włóki [ Powiat: dzierżoniowski, Gmina: Dzierżoniów ]

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Wyskok [ Powiat: złotoryjski, Gmina: Złotoryja ]